SRPSKI VELIKANI

Udruženje za negovanje stvaralaštva srpskih velikana „TESLA“ – Srbija, Beograd, na svom sajtu predstavlja akcije kojima obeležavamo sećanja na naše  velikane po kojima želimo da nas svet prepoznaje. Imali smo ih u bližoj i daljoj prošlosti, a neki su naši savremenici i gotovo je izvesno da će po onom što su već učinili, da će večno živeti.

I na jedne i druge podsećamo slikom i rečju i na našem veb sajtu. Klikom na sličice koje su pred vama nudimo vam najosnovnije informacije o njima.