Početak rada Udruženja

Osnivačka skupština udruženja održana je   1. juna  2013.g. a udruženje je upisano u Registar Agencije za privredne registre Srbije pod brojem BU 8316/ 2013.g. i ima status pravnog lica.

Print Friendly, PDF & Email