IZLOŽBA PUPINOVOG STVARALAŠTVA U LjUBLjNI

Nizom manifestacija u svetu se slavi 100. godišnjica telekomunikacija, koja se pod okriljem UNESK-a obeležava pod imenom Mihajla I. Pupina – naučnika, koji je u minulom veku dao najveći doprinos razvoju telekomunikacija. Ovo je i godina u kojoj obeležavamo 80. godišnjicu upokojenja našeg velikana.  Sve se to čini u čast Mihajla Idvorskog Pupina, velikog svetskog naučnika srpskog porekla, koji je zadužio čovečanstvo i možda najznačajnijeg  Srbina u dijaspori svih vremena, koji je u prošlosti najviše učinio za svoj srpski narod i otadžbinu. Pokrovitelj ovih dešavanja je g. Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije.

I jednim i drugim povodom,  u četvrtak, 8. Oktobra 2015. U 17.00 , u Magistratu grada Ljubljane, otvorena je izložba posvećena životu i stvaralaštvu Mihajla Idvorskog Pupina. Izložbu je, u prisustvu najviših zvanica Ljubljane i Slovenije i diplomatskog kora, otvorio  gospodin Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane. Zvanice je pozdravio gospodin Aleksandar Radovanović, ambasador Srbije u Sloveniji, a o Izložbi – životu i stvaralaštvu Mihajla I. Pupina govorio je Aleksandar Vlajković, izvršni predsednik Org. Odbora. Vlajković je potom proveo kroz izložbu glavne goste: g. Tomislava Nikolića, predsednika Republike Srbije i g. Zorana Jankovića, gradonačelnika grada Ljubljane.

Svom posetiocima podeljena je prigodna publikacija u koloru „Srbin koji je zadužio čovećanstvo“, štampana povodom 160. godišnjice rođenja velikog naučnika u kojoj je uvodnik napisao g. Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije.

Za ovu priliku štampano je i reprint izdanje Pupinove knjige „Od pašnjaka do naučenjaka“ /Pulicerova nagrada/, iz 1931.godine na slovenačkom jeziku, u kojoj su dodata i njegova pisma koja se odnose na srpsko slovenačke veze. Predgovor za knjigu napisao je Akademik Tadej Bajd, predsednik Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Posebnu zahvalnost za ovo dugujemo Vukovoj zadužbini u Ljubljani i njenom predsedniku g. Živoradu Andrejiću, koji je bio i jedan od inicijatora za postavljanje spomenika Pupinu na Bledu.

Organizovanje Izložbe posvećene Pupinu i postavljanje spomenika,  iniciralo je Udruženje za negovanje stvaralaštva srpskih velikana „Tesla“, a  ove važne događaje dogovorio je u svojstvu funkcionera Vlade Srbije Aleksandar Vlajković na oficijelnom susretu sa gradonačelnikom Bleda gospodinom Janezom Fajfarom i gradonačelnikom Ljubljane gospodinom Zoranom Jankovićem.
Svi ti poslovi koji su od nacionalnog značaja, podržala ih je skromnim sredstvima Uprava Ministarstva spoljnih poslova za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, rade se najvećim delom volonterski i bez budžeta. Izvršni organizator manifestacija je Udruženje za negovanje stvaralaštva srpskih velikana – „Tesla“ – Beograd i Matica Iseljenika i Srba u regionu, koja postoji duže od 5o godina – ističe Aleksandar Vlajković, Izvršni predsednik OO.

Izlaganje Aleksandra Vlajkovića, izvršnog predsednika Org. odbora za obeležavanje Pupinovih jubileja, na Izložbi posvećenoj stvaralaštvu Mihajla Idvorskog Pupina u Magistratu grada

 

Print Friendly, PDF & Email