Identifikacioni podaci:

„TESLA“ – Udruženje

Poslovni centar Feman, ul Milentija Popovića, br. 32-a/Isp. 11070 Novi Beograd, Srbija

Matični broj: 28122055

PIB: 108200629

Delatnost: 9499

Broj dinarskog računa: 160-394441-56

Broja deviznog računa:

Sa partijom broj: 00-540-0000561.7

Sa IBAN brojem: RS35160005400000561727

Zastupnik: Aleksandar Roganović, predsednik UO

Ovlašćeno lice: prof. dr Vladimir Grečić

Print Friendly, PDF & Email