Ko smo mi

Udruženje „TESLA“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme.
Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti nauke, obrazovanja i informisanja stručne i najšire javnosti.
Udruženje se osniva radi ostvarivanja sledećih ciljeva – afirmisanje i popularisanje stvaralaštva srpskih velikana, posebno u oblasti nauke, ali i drugih oblasti. Zatim obeležavanje imena i dela srpskih velikana podizanjem spomenika, štampanjem prigodnih knjiga i drugog štampanog materijala, izdavanjem DVD, CD i drugih medija, organizovanjem stručnih skupova i na drugi prigodan način. Takođe, prenošenje naučnih saznanja stručnoj i najširoj javnosti.

Prof. Dr Dejan Ilić, predsednik Saveta i počasni predsednik Udruženja „Tesla“
Aleksandar Roganović, predsednik UO
Prof. Dr Vladimir Grečić, potpredsednik UO i Rukovodilac projekata
Slobodan Bajkić
Rodoljub Bogdanović

Organizacioni odbor za obelžavanje jubileja srpskih velikana:

Prof. Dr Branko Kovačević, predsednik
Prof. Dr Milenko Dželetović, zamenik predsednika
Aleksandar Vlajković, izvršni predsednik
Milomir Mandić, zamenik izvršnog predsednika
Miroslav Stojanović
Zoran Panović
Radiša Kostić
Jovan Koprivica
prof. Dr Sanja Vraneš
Prof. Dr Dejan Ilić
Prof. Dr Vladimir Grečić

Izvod iz Statuta Udruženja

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite životne sredine;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom;
4) organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti zaštite životne sredine i za sprovodjenje aktivnosti na zaštiti i uređenju prirode;
5) organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline;
6) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti zaštite životne sredine, kao i prodajom sekundarnih sirovina prikupljenih tokom realizacije akcija za čišćenje životne sredine ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: Šifra delatnosti – 5911; Proizvodnja kinomatografske delatnosti, audio vizuelnih proizvoda, tv programa i izdavačke delatnosti.
Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada udruženja

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Print Friendly, PDF & Email