Srbija i Beograd – glavni grad

Srbija ili zvanično Republika Srbija, podsećamo, je kontinentalna država koja se nalazi u južnoj Evropi, većim delom zahvata Balkansko poluostrvo, a manjim Panonsku niziju. Glavni grad je Beograd. Srbija se na severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, na jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom, a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom (entitetom Republika Srpska).

Srbija je od završetka Prvog svetskog rata bila osnivač i sastavni deo zajedničke države sa većinom Južnih Slovena prvobitno u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, (kasnije preimenovanoj u Kraljevinu Jugoslaviju), zatim u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Saveznoj Republici Jugoslaviji i Državnoj zajednici Srbiji i Crnoj Gori. Godine 2006, posle održanog referenduma u Republici Crnoj Gori Državna zajednica je prestala da postoji i Republika Srbija je, na osnovu Ustavne povelje nastavila državno-pravni kontinuitet sa Srbijom i Crnom Gorom.

U sastavu Republike Srbije su i dve autonomne pokrajine: Vojvodina i Kosovo i Metohija. Od NATO bombardovanja SRJ, pokrajina Kosovo i Metohija se nalazi pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Institucije privremene samouprave na Kosovu i Metohiji, na kojem Albanci čine etničku većinu, 17. februara 2008. jednostrano i protivpravno (protivno ustavu Republike Srbije od 2006. godine i Rezoluciji Saveta Bezbednosti OUN 1244, ali i međunarodnom pravu) su proglasile nezavisnost, koju Republika Srbija, mnoge druge države i Organizacija Ujedinjenih nacija ne priznaju.

Republika Srbija je član Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Partnerstva za mir, Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju. Takođe je zvaničan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i vojno neutralna država, a ima i status zemlje posmatrača u Organizaciji Ugovora o kolektivnoj bezbednosti.

Srbija je i zemlja velikana.  Više pripadnika srpskog naroda zadužilo je čovečanstvo, a cilj ovoga sajta je da na to podsetimo.

Beograd

Beograd je glavni grad Srbije, i u njemu, po popisu iz 2011. godine, živi 1.659.440 stanovnika. Smešten je na ušću Save i Dunava i stara je naseobina, a najstariji arheološki nalazi sežu u peti milenijum pre nove ere. Jedan je od najstarijih evropskih gradova i od drevnih vremena raskršće puteva istočne i zapadne Evrope. Sasvim opravdano je nazivan i „kapijom“ Balkana i vratima Centralne Evrope. Pripadnici keltskog plemena osnovali su, na tom lokalitetu, grad Singidunum u trećem veku pre nove ere, dok prvo pominjanje Beograda datira iz 989. godine. Stecište je najznačajnijih dela arhitekture, Beogradske tvrđave na Kalemegdanu, kulturnih spomenika i mnogih arheoloških nalazišta sa ostacima razvijenih civilizacija i kultura od preistorijskih vremena do danas.

Beograd je administrativni i privredni centar Republike Srbije i prestonica srpske kulture. U njemu je najveća koncentracija institucija iz oblasti nauke i umetnosti od nacionalnog značaja, kao što su Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), osnovana 1886. godine kao Srpska kraljevska akademija; Narodna biblioteka Srbije, osnovana 1832; Narodni muzej, osnovan 1841. i Narodno pozorište, osnovano 1869. godine. Sedište je Beogradskog univerziteta, koji je osnovan 1808. godine kao Velika škola i Univerziteta umetnosti.

Beograd ima status posebne teritorijalne jedinice u Srbiji, koja ima svoju autonomnu upravu: Skupštinu grada, gradonačelnika i Gradsku vladu. Teritorija Beograda je podeljena na 17 opština, koje imaju svoje lokalne organe vlasti.

Brojne su znamenitosti glavnog grada, „turistički paketi“  i lokaliteti koje vredi posetiti: Kalemegdan, Beograd na rekama, Hram Svetog Save, Patrijaršija, Saborna crkva, Manastir u Rakovici, beogradske crkve i bogomolje, Konak Kneginje Ljubice, Narodni muzej, Muzej Nikole Tesle, Muzej Vuka i Dositeja…Privlačni su i kraljevski dvorci u Beogradu, atraktivni beogradski splavovi, krstarenje Dunavom …

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *