Nikola Tesla

Nikola TESLA (10. 7. 1856 – 7. 1. 1943)

Naučnik – pronalazač

Pripadao je velikanima svetske nauke čija su otkrića fundamenalno promenila svet. Zaslužan je za niz pronalazaka koji su obeležili savremenu epohu i koji predstavljaju temelje savremenog čovečanstva. Ljudima je podario energiju i moć kakvom do tada nisu raspolagali. Danas bi se bez njegovih otkrića zaustavili tokovi moderne tehnike, gradovi bi ostali u mraku, ostali bismo uskraćeni bez signala radija i televizije, zavlado bi tehnički kolaps.

Tesla je rođen u srpskoj porodici pravoslavnog sveštenika Milutina i Đuke /Mandić/ 10.jula 1856. godine u selu Smiljanu, u Lici koja je bila u sastavu Vojne Krajine, a predstavljala je posebnu oblast pod vlašću cara i vrhovnih vojnih vlasti u Beču. Danas je to teritorija Hrvatske.

U rodnom Smiljanu završio je prvi razred osnovne škole, a u Gospiću preostale razrede osnovne i niže razrede gimnazije. U Karlovcu je 1873. završio Realnu gimnaziju. Potom kreće u svet, prvo u Grac na studije tehnike, zatim u Prag gde upisuje studije filosofije.

U Budimpešti započinje pronalazački rad: najpre usvršava aparat za pojačanje glasa na telefonu, a zatim razvija ideju o obrtnom magnetnom polju. Sredinom 1882. Tesla odlazi u Pariz u Edisonovo kontinentalno društvo, a 1883. stiže u Strazbur gde je napravio prvi prototip indukcionog motora. Sledeće godine dolazi u Ameriku i počinje da radi u Edisonovoj kompaniji. Već 1885. osniva sopstvenu kompaniju i počinje da pravi prve motore i generatore naizmeničnih polifaznih struja.

O Teslinom delu uči se u školama, ali se ipak nedovoljno zna.  Osmislio je sistem proizvodnje, prenošenja i korišćenja naizmenične struje, koja je zamenila jednosmernu struju jer se ona nije mogla prenositi na daljinu. Smislio je motor na naizmeničnu struju i transformator koji su osnova svih uredjaja što rade na principu elektromotora. Pronašao je trofaznu električnu struju i omogućio da naizmenična električna energija postane osnova elektro-distribucije u svetu. Teslin transformator visokog napona omogućio je razvoj sistema prenosa i prijema televizijske slike. Pronalazač je radija. Zatim sistema daljinskog upravljanja, radara, elektronskog mikroskopa, robota i niza drugih otkrića koja su u osnovi mnogih tehničkih uređaja u našem svakodnevnom okruženju.

Sa preko 250 patenata Nikola Tesla se, uz Faradeja, smatra najvećim pronalazačem u istoriji nauke.

Tesla je između ostalog izabran za člana Njujorške akademije nauka, Srpske akademije nauka i umetnosti, proglašen je za počasnog doktora nauka na više univerziteta, stekao je mnoge diplome i priznanja svetskih univerziteta i naučnih ustanova.

Njemu u čast ustanovljena je prestižna međunarodna nagrada TESLA Udruženja elektroinženjera sa sedištem u Njujorku.

Njegovo ime nosi jedan krater na Mesecu i jedna mala planeta, jedan prekookeanski brod i teško bi bilo pobrojati šta sve još. Njegova genijalnost i danas je predmet ozbiljnih istraživanja.

Nikola Tesla je jedan od najznamenitijih Srba svih vremena. Bio je kosmopolita, ali se nikada nije odrekao svojeg duhovnog, kulturnog i narodnog identiteta. Nikada nije zaboravio oca Milutina, pravoslavnog sveštenika, majku Đuku, rodni Smiljan, pravoslavnu hrišćansku veru, srpski jezik… Bio je ponosan na svoje srpsko poreklo.

Poslednje dane života Tesla proveo je u nemaštini, usamljen i zaboravljen.

Umro je 7. januara 1943. u hotelskom apartmanu broj 3327, na 33. spratu hotela «Njujorker» u Njujorku.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *