OBELEŽAVANJE PUPINOVIH JUBILEJA U AUSTRALIJI!

Upravo sa pripremama obeležavanja jubilarnih godišnjica velikog svetskog naučnika srpskog porekla u svetu Mihajla Idvorskog Pupina, Matica iseljenika i Srba u svetu je istim povodom pripremala prigodne manifestacije u Australiji. Organizacioni odbor za obeležavanje Pupinovih jubileja je pružio podršku toj inicijativi i pomoć.

Kao projekat Uprave MSP za saradnju sa dijasporom i Srbima u svetu/koja je i skromnim sredstvima pomogla projekat/ , Matica se odmah obratila našoj ambasadi u Kanberi i po rečima Jelene Kiš, predsednice Matice, dobila obećanje da će se naša ambasada sa zadovoljstvom uključiti u taj događaj. Jelena Kiš je tim povodom i putovala u Australiju.

Gospodin Miroljub Petrović, naš ambasador u Kanberi je, po rečima g. Kiš, predložio da se velika Izložba posvećena Mihajlu I. Pupinu, najpre postavi i oficijelno otvori u Parlamentu Australije, za šta je postojalo raspoloženje i australijskih zvaničnika. Nažalost, pronalaženje prigodnog slobodnog termina se odužilo, ali se od događaja nije odustalo.

 Događaj je podržala i srpska pravoslavna crkva i njena omladina. Manifestaciju je podržalo i više srpskih organizacija. Matica je inače već odavno izložbu pripremila i ona spakovana čeka da se izda naolog za slanje. Pripremljen je i dokumentarni film i prigodne publikacije o životu i stvaralaštvi Mihajla I. Pupina, na srpskom i engleskom jeziku, kao i prigodni plakati i pozivnice.

Matica iseljenika i Srba u regionu je najavila da postoji spremnost srpske zajednice da se izložba posvećena Pupinu, sa pratećeim manifestacijama, pored Kanbere, održi i u Sidneju, Melburnu, pa možda i u Pertu. Izložba bi na kraju završila kao stalna postavka na nekom od australijskih univerziteta. Matica je bila u komunikaciji sa g. Draganom Vujić, iz Ministarstva spoljnih poslova, i postoji spremnost da se taj događaj održi u 2017.

Organizacioni odbor za negovanje stvaralaštva srpskih velikana pruža logističku podršku za organizovanje ovakvih skupova, čiji je pokrovitelj g. Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije. U organizacionom odboru su inače istaknute javne ličnosti koje volonterski obavljaju taj značajan društveni i državni posao.

„Uvereni smo da će i predstojeća manifestacija u Australiji na dostojanstven način obeležiti sećanje na Mihajla Idvorskog Pupina, slavnog Srbina koji je zadužio čovečanstvo – ističe Jelena Kiš, predsednica Matica iseljenika i Srba u regionu.

          “Znanje je zrelost koja osvetljava put kroz život”!

MIHAJLO IDVORSKI PUPIN
Naučnik koji je obeležio vek telekomunikacija

MICHAEL IDVORSKI PUPIN
The scientist  who  marked the century of telecommunications

                
Print Friendly, PDF & Email