Učlanjivanje-Pristupna izjava

Na osnovu Statuta Udruženja – član 5. i član 6. članstvo u organizaciju je dostupno svakom ko poželi da pristupi organizaciji. Za to je potrebno da ispunjava odredjene uslove i da prihvati ciljeve Udruženja i Statut. Potrebno je da elektronski popunite Pristupnu izjavu – prijavu za učlanjivanje i  jednostavnim klikom je pošaljete Upravnom odboru. Posle pozitivnog mišljenja Upravnog odbora odluku u članstvu donosi Skupština organizacije.

PRISTUPNA IZJAVA

Ovim potvrdjujem da sam saglasan da budem član Udruženja “TESLA”. Svoju volju potvrdjujem svojim  ličnim podacima.

Ime i Prezime (obavezno)

Ime firme

Adresa

Grad

Država

E-mail adresa (obavezno)

Telefon

Mobilni telefon

JMBG (obavezno)

Broj lične karte / pasoša (obavezno)

Ko je izdao dokument

 

Print Friendly, PDF & Email