Pokroviteljstvo države

Projekti koje je realizovalo Udruženje „Tesla – Srbija“, kao projekti od nacionalnog značaja, bili su pod visokim pokroviteljstvom države Srbije. /Pokrovitelj je bio g. Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije, a 140-ta godišnjica rodjenja Mileve Ajnštajn Marić, obeležena je pod pokroviteljstvom g. Maje Gojković, predsednice Skupštine Republike Srbije.
Odbor za obeležavanje jubileja srpskih velikana konstituisala je Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, ali je posle gašenja te Kancelarije, Odbor nastavio rad u starom sastavu, kao telo nevladinog sektora, jer nova Uprava nije konstituisana.

Print Friendly, PDF & Email