Prof. Dr Dejan Ilić, predsednik Saveta i počasni predsednik Udruženja „Tesla“

Svetski priznati naučnik, inovator, univerzitetski profesor, istaknuti privrednik i naučni savetnik nemačke države, prof. dr Dejan Ilić, rođen je 27. jula 1957. godine u Smederevu. Završio je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Tehničkom univerzitetu u Medonu u Francuskoj, a doktorat je odbranio na Univerzitetu u Drezdenu, u Nemačkoj i bio najmlađi doktor nauka u bivšoj SFRJ. Njegovo naučno stvaralaštvo i praktično primenjena dostignuća u telekomunikacionoj, kompjuterskoj, mašinskoj industriji i drugim industrijskim granama i medicini su našla primenu u najrazvijenijim zemljama sveta (104 registrovana patenta u Evropskoj uniji, 74 patenta u Japanu i Koreji i 54 patenta u Sjedinjenim Američkim Državama), kao i veliki broj publikovanih, često citiranih radova u vodećim naučnim časopisima i mnogim saopštenjima na međunarodnim naučnim skupovima, predstavljaju zapažen doprinos razvoju svetske nauke. Baveći se istraživačkim radom, sarađuje i sa većim brojem poznatih koncerna, kao što su Tošiba, Soni, Sanio, Filips, Simens, Epl, IBM, HP, Mercedes… Uz to neposredno sarađuje i sa svetski poznatim i priznatim naučnicima i istraživačima, među kojima je i prof. dr Alen Higer, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 2000. godine. Dr Dejan Ilić je i istaknuti privrednik. Bio je predsednik svetskih kompanija Varta Majkrobateri i ARRI Grupe, koji je za ostvarene poslovne rezultate proglašavan za privrednika godine u Nemačkoj, a dobio je i niz visokih međunarodnih priznanja. Ima originalne istraživačke rezultate u oblasti hemijskih izvora energije, anorganskih materijala, kao i njihove preparacije i karakterizacije. Kao konsultant nemačke vlade, predvodi i naučni tim koji realizuje projekat „Elektromobiliti“, posebno usmeren na nanomaterijale i elektroniku za akumulatore, koje će koristiti elektromobili. Cilj tog projekta, koji lično nadgleda sadašnja kancelarka Angela Merkel je da za nekoliko narednih godina na nemačkim putevima bude milion elektromobila. Od posebnog je značaja i činjenica da dr Ilić poseduje respektabilno iskustvo u visokoškolskoj nastavi. Još 1986. godine izabran je za docenta za predmet elektrohemija na Univerzitetu u Karslueu. Predavao je na više univerziteta, a gostujući je profesor na Univerzitetu u Gracu i na Univerzitetu u Beogradu. Pored maternjeg srpskog, govori engleski, nemački i ruski jezik.

Print Friendly, PDF & Email